Information om plats

Svensk översättning

Information om plats är ofta historisk eller statisk. Till skillnad från en adress används den sällan i samlingsförvaltningsprocesser och som ändras inte lika ofta som Information om adress.

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsfält beroende på platsen som ska registreras.

Informationsenheter:

 • Plats – kommentar
 • Plats – kontext
  • Plats – datum för kontext
  • Plats – nivå på kontext
 • Plats – koordinater
  • Plats – kvalificerare för koordinater
  • Plats – typ av koordinater
 • Plats – kännetecken
  • Plats – datum för kännetecken
  • Plats – typ av kännetecken
 • Plats – namn
  • Plats – typ av namn
 • Plats – position
 • Plats – referensnummer
  • Plats – typ av referensnummer
 • Plats – relation
 • Plats – status
 • Plats – uppgifter om klimat och miljö
 • Plats – ägare (Org, Gru, Per)
 • System för typ av plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet