Plats – uppgifter om klimat och miljö

Svensk översättning

Plats – uppgifter om klimat och miljö

Definition

Information om klimat och miljö som har betydelse för ett objekt, som uppgifter om bevarandeförhållanden i omgivningen.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

vattendränkt; kollager

Använd

Registrera som det behövs för ett Plats – namn.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet