Plats – typ av koordinater

Svensk översättning

Plats – typ av koordinater

Definition

Lokaliseringssystemet som använts för att beskriva koordinaterna för en Plats.

Registrering

Använd en enskild kod eller term, utan skiljetecken. Upprätthåll en lista med standardkoder eller termer.

Exempel

LL (Latitude & longitude); NGR (National Grid reference); UTM (Universal Transverse Mercator); Altitude Depth

Använd

Registrera endast en gång per Plats – koordinater.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet