Plats – kvalificerare för koordinater

Svensk översättning

Plats – kvalificerare för koordinater

Definition

Uppmätt noggrannheten för Plats – koordinater.

Registrering

Använd standardiserade statistiska uppgifter. Om fältet lämnas tomt kan man anta att registrerade Plats – koordinater antas vara korrekt. Använd inte stora bokstäver eller skiljetecken.

Exempel

+ eller -; ungefär

Använd

Registrera endast en gång per Plats – koordinaterom det finns oklarheter.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet