Sted - koordinater - modifikator

Norsk oversettelse

Sted – koordinater – modifikator

Definisjon

Graden av nøyaktighet oppgitt for enheten Sted – koordinater.

Registrering

Bruk standardisert statistisk notasjon. Hvis det ikke registreres noe her, antar man at informasjonen registrert i enheten Sted – koordinater er korrekt. Ikke bruk store bokstaver eller tegnsetting.

Eksempler

+ eller – 10; omtrent

Bruk

Registrer kun én gang for Sted – koordinater, og bare dersom det er usikkerhet.

Gruppe

Sted

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd