Plaats - Kwalificatie coördinaten

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Plaats – Kwalificatie coördinaten

Definitie

De mate van nauwkeurigheid van de aangegeven Plaats – Coördinaten.

Invulinstructies

Gebruik de standaardnotatie. Als dit veld niet wordt ingevuld, wordt aangenomen dat de geregistreerde Plaats – Coördinaten correct zijn. Gebruik geen leestekens of hoofdletters.

Voorbeelden

+ of -10; naar schatting

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke eenheid Plaats – Coördinaten.

Informatiegroep

Plaats

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO