Plats – relation

Svensk översättning

Plats – relation

Definition

Sättet som en Plats är relaterad till ett objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Använd tidigare former av verb som har använts. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

tillverkad; byggd; använd

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om plats

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust