Person – stil/skola

Svensk översättning

Person – stil/skola

Definition

Den huvudsakliga stilen som en Person arbetade i.

Registrering

Använd en enskild term, utan skiljetecken. Använd bara stora bokstäver när det behövs i namn. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

impressionist; neoklassisist; surrealist

Använd

Så många gånger som behövs för en Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet