Person – yrke

Svensk översättning

Person – yrke

Definition

Yrket eller anställningen hos en Person.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

chefskassör; kurator; museichef; lantbrukare

Använd

Så många gånger som behövs för en Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet