Persoon - Beroep

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Persoon – Beroep

Definitie

Het beroep of de functie van een Persoon.

Invulinstructies

Gebruik één term, zonder leestekens of hoofdletters. Gebruik een lijst van standaardtermen.

Voorbeelden

hoofdkassier; conservator; museumdirecteur; landbouwer

Gebruik

Gebruik zo vaak als nodig voor elke Persoon.

Informatiegroep

Persoon

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO