Person – kommentar om namn

Svensk översättning

Person – kommentar om namn

Definition

En kommentar som primärt används i dokumentationssyfte för att förklara varför en specifik namnform valdes. Notering som skiljer en Person från andra med samma namn.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Denna stavning användes för att tillverkaren föredrar den mer ålderdomliga formen av förnamnet.

Använd

Registrera bara en gång per Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet