Person – initialer

Svensk översättning

Person – initialer

Definition

De inledande bokstäverna i Person – förnamn och Person – efternamn.

Registrering

Registrera genom att använda stora bokstäver.

Exempel

J G; ASY

Använd

Registrera bara en gång per Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet