Person – grupptillhörighet

Svensk översättning

Person – grupptillhörighet

Definition

Grupptillhörighet (social, etnisk, kulturell, tro, könstillhörighet) som en Person hör till eller identifierar sig med.

Registrering

Använd en enskild term. Upprätthåll en lista på standardtermer baserad på en erkänd terminologikälla.

Exempel

Belgic; wessex culture; romanesque; anglian; clactonian; pre raphaelite

Använd

Använd en eller flera gånger som det behöv för en organisation.

Notera att vissa termer som används inom arkeologin kan ha en rad kopplingar och kan registreras under olika rubriker, till exempel Datum – period (kronologisk) Produktion av objekt – grupp (etnisk) eller Relaterad kulturell likhet som har särskilda kännetecken och/eller kontextuell association som kopplar objektet med “belgisk” materiell kultur.

Använd denna information om en ägare, väljare eller åskådare till ett objekt och som ingår i ett projekt kring att Omvärdera samlingar.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet