Person - gruppetilhørighet

Norsk oversettelse

Person – gruppetilhørighet

Definisjon

Den sosiale gruppen, etniske gruppen, kulturelle gruppen, trossamfunnet eller annen gruppe som en person tilhører eller identifiserer seg med.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper, basert på anerkjent terminologi.

Eksempler

Belgae; Wessex-kultur; Romansk; Anglisk

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for hver Person.

Merk at noen begreper i arkeologisk språkbruk kan ha en rekke konnotasjoner, og samme enhet kan derfor brukes i mange forskjellige situasjoner, f.eks Datering – periode (kronologisk), Produksjon – folkegruppe (etnisk) eller Kulturell kontekst (iboende egenskaper og/eller kontekstuell tilknytting som knytter objektet til en gitt kultur).

Bruk denne enheten også for informasjon om deltakere i brukerstyrt dokumentasjonsarbeid.

Gruppe

Person

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd