Persoon - Groep

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Persoon – Groep

Definitie

De (sociale, etnische, culturele, religieuze, gender-) groep waartoe een Persoon behoort of waarmee hij/zij zich identificeert.

Invulinstructies

Gebruik één term. Leg een lijst van standaardtermen aan gebaseerd op een algemeen toegepaste terminologiebron.

Voorbeelden

Saksisch; rooms-katholiek; Hugenoten; bourgeoisie; Prerafaëlieten

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor elke persoon.

NB: sommige algemeen gebruikte archeologische termen kunnen verschillende connotaties hebben en kunnen onder verschillende eenheden worden geregistreerd. Zo kan ‘6ic’ worden vastgelegd als Datum – Periode (chronologisch), Vervaardiging – Groep (etnisch) of Geassocieerde cultuur (met intrinsieke kenmerken en/of contextuele associaties die het object in verband brengen met de materiële cultuur van de Belgae).

Gebruik deze eenheid voor informatie over een objecteigenaar, iemand die objecten selecteert of een bezoeker die informatie toevoegt.

Informatiegroep

Persoon

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO