Person – kön

Svensk översättning

Person – kön

Definition

Könet på en Person.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

kvinna; man; annat

Använd

Registrera bara en gång per Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet