Person – dödsdatum

Svensk översättning

Person – dödsdatum

Definition

Det datum då en Person dog på.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum eller ett datum uttryckt i text och även hur datumet fastställdes. Beskrivning av dessa informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd Datum – period för att registrera datum som uttrycks på annat sätt än i siffror och tidsepoker som relaterar till en Persons död.

Exempel

Som för Datum.

Använd

Registrera bara en gång per Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet