Person - biografisk merknad

Norsk oversettelse

Person – biografisk merknad

Definisjon

Biografisk informasjon om en person.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Beskriv skolegang og videre utdanning, aktuell stilling eller yrkeshistorie. Bruk også for å beskrive når en person virket. Ikke registrer informasjon her som knytter seg spesifikt til et objekt – dette skal registreres i objekt-relaterte informasjonsenheter, f.eks. Produksjon – merknad eller Objekthistorikk – merknad. Ta med informasjon om eventuelle arbeidsforhold knyttet til museet.

Eksempler

Utdannet ved Kristiania kunst- og håndtverksskole. Arbeidet senere som smed hos Gundersen & Søn i Fredrikshavn i 25 år.

Bruk

Registrer kun én gang for hver Person.

Bruk denne enheten også for informasjon om deltakere i brukerstyrt dokumentasjonsarbeid.

Gruppe

Person

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd