Person – adress

Svensk översättning

Person – adress

Definition

Adress där en Person kan kontaktas.

Registrering

Det är nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel namn på byggnad, gatunamn och stad. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Adress.

Exempel

Se under Adress.

Använd

Så många gånger som behövs för en Person.

Informationsgrupp

Information om person

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet