Person - adresse

Norsk oversettelse

Person – adresse

Definisjon

Kontaktadressen til en person.

Registrering

Det er nødvendig å bruke flere informasjonsenheter, blant annet gatenavn, postnummer og poststed Beskrivelsen av disse informasjonsenhetene er samlet under overskriften Adresse.

Eksempler

Se under Adresse.

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for en Person.

Gruppe

Person

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd