Persoon - Adres

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Persoon – Adres

Definitie

Het adres waar men zich met een Persoon in verbinding kan stellen.

Invulinstructies

Het kan nodig zijn om verschillende informatie-eenheden te gebruiken, bijvoorbeeld de naam van een gebouw, een straat en een stad. De beschrijvingen van deze informatie-eenheden staan onder Adres.

Voorbeelden

Zie Adres.

Gebruik

Registreer zo vaak als nodig voor elke Persoon.

Informatiegroep

Persoon

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO