Information om grupp

Svensk översättning

Det kan bli nödvändigt att använda ett antal separata informationsenheter beroende på vilken grupp som ska registreras:

Informationsenheter:

  • Del av grupp
  • Grupp – kultur
  • Grupp – relation
  • Grupp – språkgrupp

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet