Informasjon om folkegruppe

Norsk oversettelse

Det kan være nødvendig å benytte forskjellige informasjonsenheter, avhengig av folkegruppen som blir registrert.

Informasjonsenheter:

  • Folkegruppe – kultur
  • Folkegruppe – tilknytning
  • Folkegruppe – undergruppe
  • Folkegruppe – språkgruppe