Packning – rekommendation

Svensk översättning

Packning – rekommendation

Definition

Specifika rekommendationer för att packa ett objekt utöver de åtgärder som normalt vidtas för liknande objekt.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Ska packas och alltid förvaras stående.

Använd

Registrera endast en gång för ett objekt under ett tillfälle.

Informationsgrupp

Information om objektets behov

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet