Ägande – plats

Svensk översättning

Ägande – plats

Definition

Plats som ett objekt ägdes på innan ägandet överfördes till organisationen.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel, ett namn på en by eller område. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Plats.

Exempel

Se under Plats.

Använd

Registrera endast en gång per plats som ett objekt hat ägts på.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust