Ägarbyte – kommentar

Svensk översättning

Ägarbyte – kommentar

Definition

Ytterligare information om byte av ägande, innan ägarskapet överfördes till organisationen, som inte har registrerats någon annanstans. Använd fastställd terminologi.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken.

Exempel

Bytet skedde som en del av ett större arrangemang mellan parterna.

Använd

Registrera endast en gång per beslut om byte av ägande.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet