Eierskifte - merknad

Norsk oversettelse

Eierskifte – merknad

Definisjon

Utfyllende informasjon om eierskapsskifter før museet overtok eierskapet til objektet, og som ikke har blitt registrert andre steder med kontrollert terminologi.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting.

Eksempler

Eierskiftet er en del av en større avtale mellom de involverte partene.

Bruk

Registrer kun én gang for hvert eierskifte.

Gruppe

Objekthistorikk

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd