Eigendomsoverdracht - Bijzonderheden

Nederlandse/Vlaamse vertaling

Eigendomsoverdracht – Bijzonderheden

Definitie

Bijkomende informatie over de eigendomsoverdracht die nergens anders met behulp van standaardtermen is vastgelegd.

Invulinstructies

Gebruik gewone zinsbouw en leestekens.

Voorbeelden

De overdracht gebeurde in het kader van een ruimere overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Gebruik

Gebruik slechts één keer voor elke eigendomsoverdracht.

Informatiegroep

Objectgeschiedenis en -relaties

Datum aangemaakt: 2020

Uitgever: Collections Trust, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en FARO