Ägarbyte – metod

Svensk översättning

Ägarbyte – metod

Definition

Hur ägande för ett objekt byts mellan två Ägareinnan ägandet överfördes till organisationen.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

gåva; inköp; såld på auktion

Använd

Registrera en gång per byte av ägande. Använd Typ av förvärv för ägaröverlåtelse som sker när ett objekt blir organisationens egendom. Använd Objektets historik – kommentar för att beskriva all omständigheter kring ett byte av ägande.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust