Ägande – datum

Svensk översättning

Ägande – datum

Definition

Det datum då en Grupp, Person eller Organisation ägde ett objekt.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum eller datum uttryckt i text. Beskrivning av dessa informationsenheter samlas under rubriken Datum.

Exempel

Som för Datum.

Använd

Så många gånger som behövs för varje ägandeperiod.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust