Ägande – kategori

Svensk översättning

Ägande – kategori

Definition

En term som definierar vilken typ av ägande som fanns för ett objekt innan det överfördes till organisationen.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

publik; privat; företag

Använd

Registrera endast en gång för ett Ägare i taget.

Informationsgrupp

Information om objektets historik och relationer

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet