Övrigt nummer

Svensk översättning

Övrigt nummer

Definition

Ett alternativt nummer för ett objekt annat än ett Objektnummer.

Registrering

Exakt så som det beskrivs på ett objekt eller i dokumentationen från vilket Övrigt nummer är taget ifrån. Numret kan vara ett tidigare Objektnummer eller ett nummer som till exempel tilldelats av en långivare eller tidigare ägare.

Exempel

8789 L68-1990

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om identifiering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet