Ursprungligt inköpspris för objekt

Svensk översättning

Ursprungligt inköpspris för objekt

Definition

Priset som betalats för ett objekt i originalvalutan vid tillfället för inköpet.

Registrering

Kostnaden för ett objekt i originalvaluta. Använd skiljetecken där det behövs.

Exempel

750,00

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust