Organisation – namn

Svensk översättning

Organisation – namn

Definition

Namnet på en Organisation.

Registrering

Använd namnet precis som det anges av en Organisation. Upprätthåll en lista över organisationsnamn.

Exempel

British Museum; National Motor Museum

Använd

Registrera endast en gång för en Organisation.

Informationsgrupp

Information om organisation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet