Organisasjon - hovedorgan

Norsk oversettelse

Organisasjon – hovedorgan

Definisjon

Det formelle navnet til en organisasjon.

Registrering

Bruk navnet nøyaktig slik det er oppgitt av organisasjonen. Hold en liste over organisasjonsnavn oppdatert.

Eksempler

Nasjonalhistorisk Museum; Folkemuseet

Bruk

Registrer kun én gang for en Organisasjon.

Gruppe

Organisasjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd