Organisation – historia

Svensk översättning

Organisation – historia

Definition

Historisk information om en Organisation.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Beskrivning av en Organisation eller dess generella arbetsområde. Registrera inte information som är specifik för ett objekt, använd istället Produktion – kommentar eller Objektets historik – kommentar.

Exempel

Genomgick flera förändringar i inriktning på 1930-talet innan det etablerade sin nuvarande roll på marknaden.

Använd

Registrera endast en gång för en Organisation.

Informationsgrupp

Information om organisation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet