Organisasjon - historikk

Norsk oversettelse

Organisasjon – historikk

Definisjon

Informasjon om historikken til en organisasjon.

Registrering

Bruk vanlig ordstilling og tegnsetting. Beskriv organisasjonen eller arbeidet som den generelt utfører. Ikke registrer informasjon som er særskilt for et objekt; bruk i så fall Produksjon – merknad eller Objekthistorikk – merknad.

Eksempler

Gikk gjennom flere endringer på 1930-tallet før de fant sin nisje i markedet.

Bruk

Registrer kun én gang for en Organisasjon.

Gruppe

Organisasjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd