Organisation – relation

Svensk översättning

Organisation – relation

Definition

Sättet som en Organisation relaterat till ett objekt.

Registrering

Använd en term, utan skiljetecken eller stora bokstäver. Upprätthåll en lista med standardtermer.

Exempel

tillverkare; ansvarig utgivare; byggare; finansiär

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om organisation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet