Organisasjon - tilknytning

Norsk oversettelse

Organisasjon – tilknytning

Definisjon

Måten en organisasjon er tilknyttet et objekt på.

Registrering

Bruk ett enkelt begrep, uten tegnsetting eller store bokstaver. Museet skal ha en oppdatert liste over standardiserte begreper.

Eksempler

produsent; oppdragsgiver; bygger

Bruk

Gjenta så mange ganger som nødvendig for et objekt.

Gruppe

Organisasjon

Dato: 2020

Utgiver: Collections Trust og Norsk kulturråd