Organisation – tillägg till namn

Svensk översättning

Organisation – tillägg till namn

Definition

Ytterligare information om identiteten för en Organisation.

Registrering

Denna information används för att identifiera en Organisation bland andra, i händelse av samma namn. Registrera all information som syftar till att skilja mellan denna Organisation och en annan med ett liknande namn.

Exempel

Oxford (om det är Museum of Modern Art)

Använd

Så många gånger som behövs för en Organisation.

Informationsgrupp

Information om organisation

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet