Ekonomisk värdering av objekt

Svensk översättning

Ekonomisk värdering av objekt

Definition

Det nuvarande värdet på ett objekt tilldelat av den som registrerats som Värderat av.

Registrering

Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta genom att använda växlingskursen vid värderingsdatumet. Använd Kommentar om värdering för att registrera eventuell summa icke lokal valuta.

Exempel

1050; 2.50

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om ekonomisk värdering av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet