Inköpspris – objekt

Svensk översättning

Inköpspris – objekt

Definition

Det totala pris som betalats för ett objekt vid ett förvärv inklusive eventuella skatter. Relaterad till Objektnummer. Om inga individuella priser är kända för specifika objekt i guppen, som till exempel för ett parti som köpts in på auktion använd Inköpspris – grupp.

Registrering

Använd lokal valuta. Konvertera all icke-lokal valuta till lokal valuta genom att använda växlingskursen vid förvärvstillfället.

Exempel

750,00

Använd

Ett objekt kan bara ha ett registrerat Inköpspris – objekt .

Informationsgrupp

Information om förvärv

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust