Produktion av objekt – plats

Svensk översättning

Produktion av objekt – plats

Definition

En Plats där design, skapande och tillverkning av ett objekt ägde rum.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel ett namn på en by eller land men också steg i produktionen som hör till Plats x Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Plats.

Exempel

Se under Plats.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om produktion av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust