Produktion av objekt – grupp

Svensk översättning

Produktion av objekt – grupp

Definition

En Grupp som är involverad i ett objekts design, skapande och tillverkning.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att registrera flera informationsenheter som till exempel ett efternamn och ett förnamn samt även vilken slags involvering de har haft i produktionssprocessen. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Grupp. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Grupp.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om produktion av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust