Produktion av objekt – organisation

Svensk översättning

Produktion av objekt – organisation

Definition

En Organisation som är involverad i ett objekts design, skapande eller tillverkning.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda flera informationsenheter som till exempel typ av inblandning i produktionsprocessen. Beskrivningar för dessa informationsenheter samlas under rubriken Organisation. Organisationen kan ha standardformat för användning av namn.

Exempel

Se under Organisation.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om produktion av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust