Produktion av objekt – kommentar

Svensk översättning

Produktion av objekt – kommentar

Definition

Ytterligare information om ett objekts produktion.

Registrering

Använd vanlig grammatik och skiljetecken. Registrera information inom följande områden: Detaljerad beskrivning av tekniker och processer som används i en produktion, konstruktion eller dekorering av ett objekt eller:

Recept för produktion av leror, färg, fernissor, glasyrer eller lacker som används vid tillverkning av ett objekt.

Ritningar, gjutformar eller skisser som användes för design/skapande av objekt.

Om mer än en Produktion av objekt–grupp/person/organisation/plats registreras, så bör Produktion av objekt – kommentar användas för att ge ytterligare information om relationen mellan de olika stegen i produktionen.

Exempel

Bränd till 1060 grader och sedan målad med kopparoxid och saltlösning och rakubränd i 1050 grader. Koboltoxid och salt i lösning, mörka fläckar tillagda och raffinerad i elektrisk ugn.

En arkitektonisk design inkluderad i Adamskisserna i Soane Museum, Nr 218, visar ett skåp av nästan men inte exakt liknande typ, och med datumet 1st Juni 1771.

Använd

Registrera endast en gång per objekt.

Informationsgrupp

Information om produktion av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust