Information om produktion av objekt

Svensk översättning

Genom att komma åt den här resursen godkänner du licensen för att använda Spectrum.

Används för att registrera olika aspekter kring skapandet av ett objekt

Informationsenheter:

  • Produktion av objekt – datum
  • Produktion av objekt – grupp (Gru)
  • Produktion av objekt – kommentar
  • Produktion av objekt – organisation (Org)
  • Produktion av objekt – person (Per)
  • Produktion av objekt – plats (Pla)
  • Produktion av objekt – syfte
  • Teknik
    • Typ av teknik

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet