Informasjon om objektproduksjon

Norsk oversettelse

Ved å klikke på denne lenken aksepterer du vilkårene i Spectrumlisensen.

Brukes for å registrere informasjon om produksjonen eller tilblivelsen av objektet.

Informasjonsenheter:

  • Produksjon – dato
  • Produksjon – merknad
  • Produksjon – organisasjon (Org)
  • Produksjon – folkegruppe (Fol)
  • Produksjon – person (Per)
  • Produksjon – sted (Ste)
  • Produksjon – begrunnelse
  • Teknikk
    • Teknikk – type