Produktion av objekt – datum

Svensk översättning

Produktion av objekt – datum

Definition

Det datum när ett steg i design, skapande eller tillverkande av ett objekt skedde.

Registrering

Det kan vara nödvändigt att använda mer än en informationsenhet för att beskriva detta datum, till exempel en rad datum eller ett datum uttryckt i text och även steg i produktionen som datumet är relaterat till. Beskrivning av dessa informationsenheter samlas under rubriken Datum. Använd Datum – period för att registrera datum som inte uttrycks med siffror och eror som relaterar till ett objekts produktion.

Exempel

Som för Datum.

Använd

Så många gånger som behövs för ett objekt.

Informationsgrupp

Information om produktion av objekt

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust