Information från ägare av objekt

Svensk översättning

Används för att registrera information om ett objekt som en tidigare ägare har bidragit med. Se Information om användning av samlingar för aspekter kring processen och länka till Referensnummer för användning av objekt.

Informationsenheter:

  • Ägarens upplysning – kommentar
  • Ägare – personlig erfarenhet
  • Ägare – personlig reaktion
  • Ägare – referens

Skapelsedatum: 2019

Utgivare: Collections Trust och Riksantikvarieämbetet